Reklamacje, zwroty, gwarancje

SZANOWNY KLIENCIE! Dziękujemy za zakupy w naszym sklepie. Twoja paczka wkrótce powinna być u Ciebie. Przygotowaliśmy kilka ułatwiających życie porad, na wypadek gdybyś chciał zwrócić, zareklamować lub wymienić zakupiony towar. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i skorzystanie z przygotowanych przez nas narzędzi, co pozwoli na sprawną i bezproblemową obsługę.

Jeżeli otrzymałeś towar niepełnowartościowy lub jest on uszkodzony, skorzystaj z naszego kreatora do składania reklamacji. Pomoże Ci on łatwo opisać usterkę i dodać zdjęcia uszkodzonego towaru. Dzięki tym informacjom sprawdzimy zasadność reklamacji i wskażemy Ci właściwy sposób zwrotu. W tym możemy zwrócić Ci pieniądze bez konieczności odsyłania towaru. Darmową przesyłkę zwrotną uzyskasz dzięki naszemu kreatorowi reklamacji, który wygeneruje konkretne zgłoszenie dla reklamowanego przez Ciebie produktu.

Przejdź do kreatora reklamacji

1. Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - Wysepka S.C. Jarosław Herkt, Jarosław Drewek, z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 135A, 80-264 Gdańsk o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@wysepka.pl).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-              Adresat: Wysepka S.C., al. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk, biuro@wysepka.pl

-              Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-              Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-              Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-              Adres konsumenta(-ów)

-              Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-              Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy , wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Wysepka S.C. al. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje związane z zamówieniami.

Wysepka S.C. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu Sklepu, należy kierować na adres biuro@wysepka.pl. Wysepka S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Wysepka S.C. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.