Zadzwoń teraz 583403892

Zamknij (x)
×

1. ZWROTY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - Wysepka S.C., ul. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na adres: Sklep Rowerowy Wysepka, ul. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Wysepka S.C., ul. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1)       ____________________________________________________________________

2)       ____________________________________________________________________

3)       ____________________________________________________________________

4)       ____________________________________________________________________

5)       ____________________________________________________________________

Data odbioru rzeczy: ___________________

Imię i nazwisko konsumenta: ____________________________________________________

Adres konsumenta: ____________________________________________________________

Numer zamówienia * ________________________

Numer faktury / numer transakcji z paragonu * ________________________

Numer konta bankowego do zwrotu środków :  _______________________________________

Podpis konsumenta: _________________________

Data: ________________

(*) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednakże usprawni i przyspieszy proces zwrotu.

2. REKLAMACJE

Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Wysepka S.C. ponosi odpowiedzialność za wady.

Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym wysepka.pl może być reklamowana, zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.

Reklamację można złożyć drogą pocztową - pisemnie na adres: ul Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk lub w sklepie stacjonarnym Wysepka S.C.

Należy wskazać przyczyny reklamacji, informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia oraz dane kontaktowe. 

Wysepka S.C. umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt Wysepka S.C. W tym celu wymagane jest zgłoszenie przez Klienta chęci skorzystania z tej możliwości poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: olivia@wysepka.pl z danymi adresowymi, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi produktami. Klient  może również odesłać reklamowany produkt na swój koszt.

Wysepka S.C. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail.

Wysepka S.C. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.