POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji promocyjnej „DzieciNaRowery” (dalej jako „Akcja Promocyjna”) jest WYSEPKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 470, 80-309 Gdańsk (dalej jako „Organizator”),

2. Promocja prowadzona będzie w sklepie internetowym www.wysepka.pl oraz w sklepach stacjonarnych Wysepka,

3. Akcja Promocyjna trwa w okresie: 27.05.2023, od godziny 15:00 do 03.06.2023 r., do godziny 23:59. 

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Produkty promocyjne to wybrane rowery dziecięce dostępne w czasie trwania Akcji Promocyjnej w sklepie internetowym www.wysepka.pl oraz w sklepach stacjonarnych Wysepka, z wyłączeniem rowerów marki WOOM,

2. Akcja Promocyjna polega na tym, że Klient dokonujący jednorazowego zakupu dowolnych produktów promocyjnych otrzyma przy kasie lub wraz ze swoim zamówieniem internetowym z hasłem „DzieciNaRowery” 15 % zniżki od regularnej ceny produktu,

3. Akcja Promocyjna dotyczy tylko i wyłącznie produktów nieprzecenionych.

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres Organizatora w terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej,

2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Klienta,

3. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w salonach sprzedaży detalicznej Organizatora rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Klienta w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym regulaminie,

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej,

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, z tym że zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej uczestników, w tym naruszać praw już nabytych przez uczestników przed dokonaniem zmiany,

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,

5. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny,

6. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepach stacjonarnych WYSEPKA.

check Produkt dodany do porównania.

check Produkt dodany do listy życzeń

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa Politykę prywatności

Loading...